Με την χρήση του Packing list, τα έγγραφα και οι συσκευασίες μένουν μαζί  εξασφαλίζοντας: 

  • Την αποφυγή απώλειας των εγγράφων αποστολής.  
  • Την πιθανότητα να χαθούν εμπορεύματα κατά τη διάρκεια της αποστολής των.
  • Την μείωση των λαθών δρομολόγησης ή καθυστέρησης της παράδοσης

Το Packing list  είναι ιδανικό για να χωρίσει τα τεχνικά φυλλάδια όπως και  την εξουσιοδότηση που συνοδεύουν τα προϊόντα (ηλεκτρικά σχέδια, δείγματα, ανταλλακτικά, κ.λπ.).

Μπορείτε  να το χρησιμοποιήσετε ως ανέξοδη διαφήμιση  τυπώνοντας το με κάποιο εμπορικό σήμα,  ένα λογότυπο, μια διεύθυνση, κ.λπ.


Προϊόντα

Stretch Film

Stretch Film

Αυτοκόλλητες Ταινίες

Αυτοκόλλητες
Ταινίες

Αυτοκόλλητες Ετικέτες

Αυτοκόλλητες
Ετικέτες

Μηχανήματα Συσκευασίας

Μηχανήματα

Τσέρκια

Τσέρκια

Υλικά Συσκευασίας

Υλικά
Συσκευασίας