Το Packing list  είναι ιδανικό για να χωρίσει τα τεχνικά φυλλάδια όπως και  την εξουσιοδότηση που συνοδεύουν τα προϊόντα (ηλεκτρικά σχέδια, δείγματα, ανταλλακτικά, κ.λπ.).

Μπορείτε  να το χρησιμοποιήσετε ως ανέξοδη διαφήμιση  τυπώνοντας το με κάποιο εμπορικό σήμα,  ένα λογότυπο, μια διεύθυνση, κ.λπ.