Η ενίσχυση της παλέτας με γωνίες ασφαλίζει τα προϊόντα από καταστροφές που μπορούν να συμβούν τόσο κατά τη μετακίνησή τους, όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής τους σε αποθηκευτικό χώρο.