Η ενίσχυση της παλέτας με γωνίες ασφαλίζει τα προϊόντα από καταστροφές που μπορούν να συμβούν τόσο κατά την μετακίνησή των,  όσο και κατά την διάρκεια της παραμονής τους σε αποθηκευτικό χώρο.